Przetargi unieważnione z 2014 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (27)  |  Przetargi unieważnione (7)
Przetargi z roku 2014  |  Przetargi z roku 2013

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

usługa szkoleniowa

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PPS.271.7.2014.AC
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 13 czerwca 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Usługa szkoleniowa

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PPS.271.6.2014.AC
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

usługa szkoleniowa

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PPS.271.5.2014.AC
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 5 maja 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 

zamówienie na:

usługa szkoleniowa

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PPS.271.3.2014.AC
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 7 kwietnia 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

usługa szkoleniowa

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PPS.271.1.2014.AC
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 7 marca 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)