Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

zakup usługi szkoleniowej polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu pn. "Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem" dla 5 osób bezrobotnych - uczestników projektu pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łosickim (IV)" PO WER

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PPS.5440.2.2020.AC
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 21 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Oferta Wykonawcy Bogusława Kociuk UNI-ANDRAGOS Warszawskie Centrum Kształcenia i Konsultingu spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w Zaproszeniu do złożenia oferty szkoleniowej z dnia 13 lutego 2020 r. i uzyskała 78,00 punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)