Ogłoszenie nr 1/2015 otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 'Integracja i reintegracja społeczna osób bezrobotnych z powiatu łosickiego w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w 2015r.'30.07.2015

Ogłoszenie nr 1/2015 otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 'Integracja i reintegracja społeczna osób bezrobotnych z powiatu łosickiego w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w 2015r.'

30.07.2015

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który będzie realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2014r.,  poz. 1118 z późn. zm.)

Celem PAI jest udzielenie kompleksowej pomocy osobom bezrobotnym, integracja społeczna i przeciwdziałanie pogłębianiu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym. Program ma na celu rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników. Uczestnikami Programu będą osoby bezrobotne, dla których ustalony został III profil pomocy, korzystające jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.
W ramach Programu realizowane będą dwa zadania – bloki: integracja społeczna i aktywizacja zawodowa. Realizacja bloku – integracja zostanie powierzona, wyłonionemu w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, podmiotowi prowadzącemu działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf (165kB) pdf

Zarządzenie Nr 22_2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach.pdf (85kB) pdf

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach.pdf (43kB) pdf

Ogłoszenie Nr1_2015 otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf (641kB) pdf

Załacznik nr 1 do ogłoszenia_ Formularz Oferty.doc (101kB) word

Załącznik nr 2 do ogłoszenia_Projekt Umowy.pdf (413kB) pdf

Załącznik nr 3 do ogłoszenia_Karta Oceny Oferty.pdf (994kB) pdf

Załącznik nr 4 do ogłoszenia_Indywidualna Karta Oceny Merytorycznej Oferty.pdf (622kB) pdf

Załącznik nr 5 do ogłoszenia_Protokół Komisji Konkursowej.pdf (139kB) pdf

Załącznik nr 6 do ogłoszenia_ Oświadczenie Oferenta.doc (35kB) word

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Gasiuk (30 lipca 2015)
Opublikował: Małgorzata Gasiuk (30 lipca 2015, 14:32:04)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Gasiuk (27 sierpnia 2015, 15:02:40)
Zmieniono: opublikowanie wyników otwartego konkursu ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2075